Over Igor Bettens - B&W PianoAtelier

Igor bezig aan piano restauratieIgor Bettens (1965) studeerde aan het Lemmens Institute in Leuven van 1980 tot 1988.
Klarinet, piano, kamermuziek, harmonie, contrapunt, muziekgeschiedenis, notenleer, pedagogie, koor- en harmoniedirectie maakten deel uit van zijn opleiding. Daarna trok hij naar het Amsterdams conservatorium. Bij Piet Honing (toenmalig solist bij het concertgebouworkest) werd het diploma uitvoerend musicus voorbereid. Een ontmoeting met Eric Hoeprich heeft hieraan vroegtijdig een einde gemaakt. Het ging richting Den Haag en Antwerpen waar de moderne klarinet definitief plaats moest ruimen voor Chalumeau's en klassieke klarinetten.

Naast Eric Hoeprich waren Hans Rudolf Stalder en Paul Dombrecht mede toonaangevend in zijn vorming als klarinettist. Vanaf 1992 startte er stilaan een carrière als orkestmusicus. Het ging via Le Concert Spirituel naar Ensemble Contrapunctus, Das Neue Orchester Köln, La Grande Ecurie, La Petite Bande, La Chapelle Royale, Il Fondamento etc.

Ook in 1992 startte hij zijn eerste, eigen kamermuziekproject: 'De Chalumeau, een vergeten timbre uit de barok'. Dit project resulteerde in een internationale concerttourné met radio-opnames voor Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Vlaanderen. Een CD-opname, met enkel chalumeaumuziek van Christoph Graupner, werd de kroon op het werk.

Bij het ensemble Octophoros musiceert hij regelmatig samen met Paul Dombrecht en Hans Stalder. Het blazersensemble Ricercar (blazers-solisten van La Chapelle Royale) o.l.v. Marcel Ponseele deed ook regelmatig beroep op zijn kunnen.

Igor maakte ook als jurylid deel uit van de jury voor de discipline 'Historisch klarinet' in het 'Conservatoire Supérieure de Paris'.

Als pedagoog startte hij samen met zijn echtgenote, Els Wijnen, de eerste privé-muziekschool in Vlaanderen. 'Studio Opus 4' is inmiddels een gevestigde waarde en telt momenteel een 400-tal cursisten die vakkundig worden bijgestaan door beroepsmuzikanten.

Naast al dat muzikaal "geweld" verdiept hij zich meer en mee in het restaureren van piano's. De eerste stap werd gezet in 1998 ... Tot op vandaag heeft Igor reeds een 50-tal piano's volledig uitgekleed en vervolgens in ere hersteld volgens de regels van de (Duitse) kunst. Anno 2016 is B&W PianoAtelier uitgegroeid tot een internationaal gerenomeerd restauratiebedrijf. Masterclasses in oa. New York en Phoenix Arizona zijn daar de getuigen van. Ook onze eigen radiozender Klara doet regelmatig beroep op zijn expertise en kennis van romantische piano's.

Igor restaureerde oa. een Bösendorfer van 1850, een Bechstein concertbleugel van 1904, mechaniek van de Grotrian-Steinweg concertvleugel uit de Academiezaal te Sint-Truiden en de Pleyel-vleugels waarop Peter Benoit en Gabriël Fauré ooit speelden ...

Op de website, onder 'Restauraties', vindt u uitgebreide fotoreportages terug van de reeds uitgevoerde en nog lopende restauratiewerken.

English version

Igor Bettens (1965) studied at the Lemmens Institute in Leuven from 1980 to 1988.

Clarinet, piano, chamber music, harmony, contrapoint, musical history, composition, choir, teaching and harmony were included in his studies. He then moved to the Amsterdam conservatory. With Piet Honing (then soloist with the concert orchestra) he prepared for the advanced musical diploma. A meeting wirh Eric Hoeprich prompted an early change of direction. He moved south to Den Haag and Antwerp where the modern clarinet was exchanged for the chalumeau and the classical clarinet.

Alongside Eric Hoeprich there were Rudolf Stalder and Paul Dombrecht who contributed by example to his development as a clarinettist. From 1992 there began gradually a career as an orchestral musician. This included the Neue Orchester Koeln, La Grande écurie, La Petite Bande, La Chapelle Royale, Il Fondamento…

Read more!

Also in 1992 he started his first own chamber music project: “The Chalumeau, a forgotton barok timbre”. The project led to an international concert tour with radio recordings for Switzerland, Germany, Austria, France and Flanders. A CD-recording of chalumeau music by Christoph Graupner was the highlight of the tour.

He played regularly with the Octophoros ensemble together with Paul Dombrecht and Hans Stalder.The wind ensemble Ricercar (wind-instrument soloists to the Chapelle Royale) under the direction of Marcel Ponseele also call regularly on his services.

As a teacher, together with his wife, Els Wijnen, he founded the first private music school in Flanders. “Studio Opus 4” has meanwhile achieved a solid reputation and presently counts 400 pupils with expert support from eight professional musicians.

Alongside all the musical activity he became more and more interested in the restoration of pianos. The first steps were in 1998. There are now some 10 grand pianos fully dismantled and restored acording to the (German) guidelines. This year he has restored among others a Bosendorfer of 1850, a Bechstein concert grand of 1904 and the mechanics of the concert grand of the Academiezaal of Sint Truiden. Presently there is a Pleyel grand being restored, on which Peter Benoit still plays.

Conducting has been part of his career in a number of forms. He was for 3 years resident conductor of the Xaverianen in Turnhout. Together with the percussion orchestrs “Batucada” he gave a memorable spring concert in the Warandenschouwburg. He set “Mathilda” by Roal Dahl to music for the basic school “Reuzepas” of Oosthoven. Together with the children, and under his sole direction, he brought this live musical to the Heilaar and in the Warande.

Also the ballet school Sachiko benefited from his musical talent. He led the local orchestra for the musical “Mama er danst een beer” (Mother, there is a dancing bear). He is a frequent and welcome guest at the active and youthful harmony “De burgerzonen” (The Local Sons) of Oosthoven. Frequent rehearsals and ‘play-ins’ created a warm relationship. Also the music academy of Baarle-Hertog knows him as a chamber music teacher and conductor/leader of the school orchestra, Often he was responsible for wind instrument rehearsels during his tours with orchestras specialized in historical interpretations.

Igor is also a member of the jury for the discipline ‘Historical clarinet’ at the Conservatoire Supérieure de Paris’.

As leaders and conductors people such as Paul Dombrecht, Jos van Immerseel, Vladimir Askenasy, Herreweghe serve as examples. They are all professionals and know the work of an (orchestral) musician. Not only is the technique of great importance, but also the spitit, the vision and the feel for musical structure.

instrumenten, pianostemmer